OVB

OVB mezinárodní společnost zabývající se finančními službami. V rámci spolupráce se společností OVB jsme dle manuálu firemní identity připravili zcela nový design firemních vizitek včetně výroby. U všech kontaktů jsme doporučili integraci QR kódu s následnou realizací. 

Zároveň jsme připravili další firemní dokumenty, to vše v novém designu na základě pravidel stanovených firemní identitou.