CCM

Ve spolupráci s eventovou sportovní agenturou tvoříme design a připravujeme tisková data pro největší sportovní značky jako NHL, WTA, CCM.